Udvikling

KIMIK iT tilbyder udvikling og vedligehold af løsninger der passer til jeres behov.

KIMIK iT er specialiseret i at udvikle kost-effektive løsninger som bl.a. er tilpasset de specielle Grønlandske forhold.
KIMIK iT har en lang erfaring med at vedligeholde, videreudvikle og teknologi forny IT-løsninger over meget lange perioder.

KIMIK iT har særlig erfaring og ekspertise mht. at udvikle og vedligeholde administrative løsninger med specielle (ofte lovbundne) regelsæt.
Løsninger der ofte er karakteriseret ved at de dels skal vedligeholdes over lang tid, dels skal kunne ændres med meget kort varsel (eks. lovændringer) og dels at skal de ofte administrere både gamle og nye regelsæt samtidigt - uden at afbryde kundens løbende sagsbehandling og borgerbetjening.

Ud over løsninger til brug i Grønland leverer KIMIK iT også løsninger til internationale sportsstævner.
Ser mere om det sidste på https://www.gems.pro/